โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน บุคลากร  เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 23114 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 (ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)


โครงการ “ผลิตสื่อองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลงานด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมประเทศชาติ เพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ สำหรับการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมพัฒนา สร้างบรรยากาศการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ได้ซึ่งสื่อองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สนใจ ทั้งในภาคประชาชน และภาควิชาการ เพื่อก่อเกิดการพัฒนาแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ด้วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นรูปธรรม อย่างแท้จริง 

 

ในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการ ขอเชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 (ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพในรูปแบบดังนี้ 

  1. หนังสือองค์ความรู้ขนาด A5 ผ่านกระบวนการออกแบบแล้ว
  2. การตรวจพิสูจน์อักษร และการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN และ ISBN E-Book)
  3. การเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book
  4. ชุดสื่อวิดีทัศน์องค์ความรู้

 

การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อองค์ความรู้

  1. การเนื้อหาประกอบด้วย คำนำ บทนำ วิธีการดำเนินงาน บทสรุป เอกสารอ้างอิง ประวัติผู้เขียน โดยมีเนื้อหาไม่เกิน 25-30 หน้า ขนาด A4
  2. รูปภาพประกอบ จำนวน 20-30 ภาพ ควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 096-1271595
อีเมล์ : kbs.cttc@gmail.com
เว็บไซต์ : https://cttc.rmutl.ac.th/page/knowledge-services#C1

 


คลังรูปภาพ : poster kbs 2566
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา