โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563 | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563
โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2564
จำนวน 36 หน้า
 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก  | สำรอง

Flipbook | คลิก

 

ข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถช.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา