โลโก้เว็บไซต์ KBS No.38 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้ | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.38 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2815 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

โดย

  • ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์
  • ผศ.ดร.ปริดา จิ่วปัญญา
  • นายอัฐนันต์ วรรณชัย
  • นายวีระชัย ใจคำปัน

จัดทำโดย         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2565

จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-970-5
ISBN (e-book) 978-974-625-969-9

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเตาพลังงานเสงอาทิตย์ระบบไฮบริกแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถให้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการใช้พลังงานความร้อนผ่านระบบไฟฟ้ากระแสสลับ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ความรู้กับตัวเตาอบ และใช้พัดลมในการดูดความชื้น เพื่อลดปัญหาในฤดูกาลที่แสงแดดไม่เพียงพอต่อการอบแห้ง และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  ส่งเสริมให้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการนำไปใช้ การดำเนินงานผลิตเตา การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ  และ การออกแบบและประกอบตู้ควบคุมด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา