โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการผลักดันการนพผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการผลักดันการนพผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการผลักดันการนพผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 62 หน้า

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

URL : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/11/20221129112741_23335.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา