โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 93 หน้า
ปีพิมพ์ 2565

 

สารบัญ

  • 01 ผลการดำเนินงาน บริการวิชาการ p.13
  • 02 ผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริ p.39
  • 03 ผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป p.49
  • 04 ผลการดำเนินงาน โครงการสนับสุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง p.67
  • สรุปผลความสำเร็จตามแผนงาน p.87

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา