โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-15 | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-15

KBS No.40 การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่
พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม ณภดล เจนวินิจฉัย จุรีพร เลือกหา วันชัยยุทธ วงษ์เทพ สุทธปรีชา จริยางามวงศ์ ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ กิตติกุล ศิริเมืองมูล จำนวน 40 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ 2566   ISBN 978-616-8337-14-1 ISB... >> อ่านต่อ


KBS No.39 Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม
พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน ปิยะนุช เจดีย์ยอด วันชัยยุทธ วงษ์เทพ อนวัช จิตต์ปรารพ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ ดร.กนกวรรณ คชสีห์ จุรีพร เลือกหา ศักดิ์รินทร์ ชาวงิ้ว จำนวน 40 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ 2566   ISBN 978-616-8337... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา