โลโก้เว็บไซต์ KBS No.39 Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.39 Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม

โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน
  • ปิยะนุช เจดีย์ยอด
  • วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
  • อนวัช จิตต์ปรารพ
  • ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ
  • ดร.กนกวรรณ คชสีห์
  • จุรีพร เลือกหา
  • ศักดิ์รินทร์ ชาวงิ้ว

จำนวน 40 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีพิมพ์ 2566

 

ISBN 978-616-8337-12-7
ISBN (e-book) 978-616-8337-13-4

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ถอดบทเรียนความรู้ตลาดชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กรณี หมู่บ้านเมืองกุง ตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่จากศึกษารูปแบบการดำเนินงานตลาดของชุมชน จากการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชุมชนบ้านเมืองกุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนปัจจัยข้อดีข้อเสียที่มีโอกาสที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต เริ่มตั้งแต่ร่วมกำหนดโจทย์กำหนดเครื่องมือขั้นตอนและรายละเอียดรวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การออกแบบ และการสรุปผลการดำเนินงาน

 

สำรวจและถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมของเมืองแม่แจ่ม ผ่านการวิจัยที่ลึกซึ้ง และการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เน้นย้ำถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในยุคสมัยใหม่…

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา