โลโก้เว็บไซต์ KBS No.42 ถ่านชีวภาพกับการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.42 ถ่านชีวภาพกับการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 648 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ถ่านชีวภาพกับการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์
ISBN 978-616-8337-24-0
ISBN (e-Book) 978-616-8337-23-3

 

ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์
           ธัญลักษณ์ ศเวสก์สุกุล
           วิศณุกร ยาติรัตน์
           พรทิวา ธรรมชัย
           ภัทรพล ทองนรินทร์

จำนวน 40 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีพิมพ์ 2567

 

เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสือ "ถ่านชีวภาพกับหารหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์" เล่มนี้ นำเสนอความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์โดยใช้ถ่านชีวภาพ ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ถ่านชีวภาพในกระบวนการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและลดการสร้างขยะในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้มีความรู้ทางชีวภาพและประสบการณ์ในการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ถ่านชีวภาพในกระบวนการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ โดยหนังสือจะอธิบายครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในประเทศและความสำคัญของการจัดการขยะอินทรีย์ รวมถึงการแสดงแนวทางการจัดการทานชีวภาพในกระบวนการหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ ในส่วนของการใช้ถ่านชีวภาพ กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตถ่านชีวภาพ การสร้างและใช้ปุ๋ยขยะที่ผลิตจากถ่านชีวภาพในการเพิ่มคุณค่าของดิน รวมถึงการใช้ปุ๋ยขยะอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตเกษตร นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่สามารถนำเอาหลักการและข้อมูลจากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการเกษตรและการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา