โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก

โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์

จำนวน 16 หน้า

ปี 2562

ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก" เล่มนี้  ถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาโรงเรือนเหล็กสำหรับการใช้งานในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ เหมาะสำหรับเกษตรกร ผู้รับเหมา นักเรียน และผู้ที่สนใจในการสร้างและการจัดการโรงเรือนเหล็ก ส่งเสริมทักษะและความรู้ในการสร้างโรงเรือนเหล็กที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนการปลูกพืชในระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานเกษตรที่ดีและปลอดภัย

 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 4 ข้อดังนี้:

  1. การออกแบบโรงเรือนเหล็ก: หลักการและแนวทางในการออกแบบโรงเรือนเหล็ก ซึ่งรวมถึงการเลือกวัสดุ การคำนวณโครงสร้าง และการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่โรงเรือนจะตั้งอยู่

  2. การคำนวณโครงสร้าง: ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณโครงสร้างเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบ เพื่อให้โรงเรือนมีความแข็งแรงและปลอดภัย

  3. การเลือกวัสดุและการจัดการวัสดุ: ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ในการสร้าง รวมถึงการจัดการวัสดุในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง

  4. การติดตั้งและการบำรุงรักษา: การติดตั้งโครงสร้างเหล็กและการบำรุงรักษาโรงเรือนเหล็ก เพื่อให้โรงเรือนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัย

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 

 คำค้น : rkcออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา