โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง = Work Instruction of Tea Production | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง = Work Instruction of Tea Production

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1647 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง = Work Instruction of Tea Production

โดย นราธิป จันทร์ไตร และ อลงกรณ์ งานดี
โรงงานเราขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

จำนวน 25 หน้า
ปี 2562

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ข้อมูลการผลิตชาอู่หลง ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตชาอู่หลง ตั้งแต่การรับใบชาจากเกษตรกรไปจนถึงการบรรจุและเก็บรักษาชา. นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์มาตรฐานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ชาที่มีคุณภาพสูงสุด

สามารถสรุปประเด็นสำคัญ 4 ข้อดังนี้:

  1. ขั้นตอนการผลิตชาอู่หลงอย่างละเอียด: อธิบายขั้นตอนของกระบวนการผลิตชาอู่หลง, ตั้งแต่การรับใบชาจากเกษตรกร, การผึ่งใบชากลางแจ้งและในที่ร่ม ไปจนถึงขั้นตอนการทำงานมาตรฐานในการใช้เครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องเขย่าใบชา เครื่องคั่วชา และเครื่องนวดชา.

  2. การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์มาตรฐาน: อธิบายการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ได้ดี.

  3. มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ: เน้นถึงความสำคัญของมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ชาอู่หลงที่มีคุณภาพสูงและคงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์.

  4. การบรรจุและเก็บรักษาชา: ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิตที่หนังสือนี้กล่าวถึงคือการบรรจุและเก็บรักษาชาอย่างเหมาะสมก่อนที่จะนำส่งส่วนกลางของโครงการหลวง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยรักษาคุณภาพและรสชาติของชา

 

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 คำค้น : rkcออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา