โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2566 | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2566 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วารสารแก้วปัญญา สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารในลักษณะบทความที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักวิจัยและนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ มีกำหนดรออก ราย 4 เดือน

 

โดยผู้เขียนสามารถเลือกเขียนบทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • รอบรั้ว มทร.ล้านนา
  • เปิดมุมมอง
  • เรื่องเล่าชาว (มทร.) ล้านนา
  • งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง
  • The Researcher 
  • บริการวิชาการ
  • เปิดมุมมอง
  • ชุมชนเดินทาง
  • คู่คิดมิตรชุมชน
  • ซะป๊ะ สเปซ 

 

บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับ
1. ตีพิมพ์ผ่านหนังสือวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ISSN 2392-5892 (วาระการออก ราย 4 เดือน)
2. เอกสารรับรองการเขียนผลงานในวารสารแก้วปัญญา
3. การเผยแพร่ในรูปแบบวารสาร(หนังสือ) เพื่อชุมชน และวารสารออนไลน์ (E-Book) ผ่านทางเว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา


ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ 
กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา”
กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 090-9141692
อีเมล์ : kaewpanya.cttc@gmail.com
หรือเข้าไปดูรายละเอียดหรือผลงานได้ที่เว็บไซต์ : https://cttc.rmutl.ac.th/page/knowledge-services#C3
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา