โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ “ทุกคน” ควรมี โดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช (นักจิตวิทยา) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 

 
  1. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
  2. ทักษะชีวิต (Life Skills)
  3. ทักษะด้านไอที (IT Skills)

 

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2021/09/knowledge-management-21.html

หรือ URL Link สำรอง วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : Knowledge Management ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ “ทุกคน” ควรมี

 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา