โลโก้เว็บไซต์ KBS No.37 น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.37 น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

โดย     มาลี ตั้งระเบียบ
          สิทธิชัย จีนะวงษ์
          กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

จัดทำโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 32 หน้า
ปีพิมพ์ 2565

ISBN 978-974-625-967-5
ISBN (e-book) 978-974-625-966-8

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ “น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง” นี้ รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการศึกษา สำรวจ “น้อยหน่าเครือ” หรือ “น้อยหน่าป่า” ไม้เถาเลื้อย จัดอยู่ในตระกูล Schisandraceae เป็นพืชหายาก พบได้จากในป่าบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ และเป็นพืชอนุรักษ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และดำเนินการปลูกเพาะกล้า เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมไว้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความรู้ทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์, กิจกรรมการเก็บรักษาพันธุกรรมน้อยหน่าเครือ, การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์น้อยหน่าเครือ 46 สายพันธุ์, การสำรวจแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่าเครือและสภาพการเจริญเติบโต และ แนวทางการใช้ในรูปแบบพืชสมุนไพร

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา