โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2780 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ นี้ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแนะนำขั้นตอน แนวทาง การเตรียม ความพร้อมสำหรับนักวิจัย นักบริการวิชาการ ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดาวน์โหลดอ่านฟรี ที่ URL ::

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/pre_book.php?id_book=3

 

ชมสื่อวีดิทัศน์ ที่ URL ::

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJwFRfLm1DELyRLfcYWCBy4y-Bo3CklI


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา