โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ :  เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือ : เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ :  เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส
สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL :  https://cttc.rmutl.ac.th/news/20194-2022-02-03

 

*****************

 

เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส

โดย วธัญญู วรรณพรหม และ สามารถ มาลี

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ที่มีลักษณะการใช้เกณฑ์น้ำหนักในการพิจารณา
ตัดสิน หรือ ใช้ร่วมกับเกณฑ์การคัดแยกคุณภาพอื่นๆ ตามนโยบายการรักษามาตรฐานและรับประกันคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดคุณภาพ เพิ่มกําลังการผลิต ลดระยะเวลาและต้นทุนในการคัด นําไปสู่นโยบายการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง สร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และสามารถขยายพลการนําเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการปลูกเสาวรส ซึ่งจะเป็นแนวทางและมาตรการ ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทางต่อไป

 

-ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

*************************

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา