อำเภอบ้านโฮ่ง


อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร แยกออกเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2460 และยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2499

อำเภอบ้านโฮ่งแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. บ้านโฮ่ง (Ban Hong) 18 หมู่บ้าน
 2. ป่าพลู (Pa Phlu) 14 หมู่บ้าน
 3. เหล่ายาว (Lao Yao) 13 หมู่บ้าน
 4. ศรีเตี้ย (Si Tia) 9 หมู่บ้าน
 5. หนองปลาสะวาย (Nong Pla Sawai) 8 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอบ้านโฮ่ง


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16