อำเภอแม่ทา


อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน และเป็นอำเภอที่มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง และทางรถไฟสายเหนือ นอกจากนั้นแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน อุโมงค์ขุนตาน และสถานีรถไฟขุนตาน

อำเภอแม่ทาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. ทาปลาดุก (Tha Pla Duk) 14 หมู่บ้าน
 2. ทาสบเส้า (Tha Sop Sao) 15 หมู่บ้าน
 3. ทากาศ (Tha Kat) 16 หมู่บ้าน
 4. ทาขุมเงิน (Tha Khum Ngoen) 11 หมู่บ้าน
 5. ทาทุ่งหลวง (Tha Thung Luang) 6 หมู่บ้าน
 6. ทาแม่ลอบ (Tha Mae Lop) 6 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอแม่ทา


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16