อำเภอเมืองลำพูน


อำเภอเมืองลำพูน เป็นอำเภอศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำพูน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอาณาจักรหริภุญชัยที่เรืองอำนาจอยู่ในแถบภาคเหนือตอนบนในอดีตอีกด้วย ภายในเมืองมีโบราณสถานที่เก่าแก่อายุกว่า1,300ปีตั้งอยู่มากมาย เช่น พระรอดอายุ1,300ปี กำแพงเมืองโบราณ พระธาตุหริภุญชัย กู่ช้างกู่ม้า

อำเภอเมืองลำพูนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 158 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. ในเมือง (Nai Mueang) 22 ชุมชน
 2. เหมืองง่า (Mueang Nga) 10 หมู่บ้าน
 3. อุโมงค์ (Umong) 11 หมู่บ้าน
 4. หนองช้างคืน (Nong Chang Khuen) 6 หมู่บ้าน
 5. ประตูป่า (Pratu Pa) 9 หมู่บ้าน
 6. ริมปิง (Rim Ping) 10 หมู่บ้าน
 7. ต้นธง (Ton Thong) 11 หมู่บ้าน
 8. บ้านแป้น (Ban Paen) 9 หมู่บ้าน
 9. เหมืองจี้ (Mueang Chi) 14 หมู่บ้าน
 10. ป่าสัก (Pa Sak) 18 หมู่บ้าน
 11. เวียงยอง (Wiang Yong) 8 หมู่บ้าน
 12. บ้านกลาง (Ban Klang) 12 หมู่บ้าน
 13. มะเขือแจ้ (Makhuea Chae) 22 หมู่บ้าน
 14. ศรีบัวบาน (Si Bua Ban) 12 หมู่บ้าน
 15. หนองหนาม (Nong Nam) 8 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเมืองลำพูน


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16