กิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 7 รายการ

รายการ
31-07-2555   อำเภอเวียงหนองล่อง   39
27-06-2555   อำเภอเมืองลำพูน   48
25-06-2555   อำเภอทุ่งหัวช้าง   30
22-06-2555   อำเภอบ้านธิ   31
21-06-2555   อำเภอแม่ทา   42
19-10-2554   ศูนย์จังหวัดลำพูน   31
16-08-2555   อำเภอบ้านโฮ่ง   51


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16