กิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 7 รายการ

รายการ
31-07-2555   อำเภอเวียงหนองล่อง   61
27-06-2555   อำเภอเมืองลำพูน   71
25-06-2555   อำเภอทุ่งหัวช้าง   51
22-06-2555   อำเภอบ้านธิ   54
21-06-2555   อำเภอแม่ทา   69
19-10-2554   ศูนย์จังหวัดลำพูน   57
16-08-2555   อำเภอบ้านโฮ่ง   74


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16