การทำ km ในองค์กร กรณีศึกษา มทร.พระนคร

การทำ km ในองค์กร นั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าองค์กรต้องการอะไรจากการจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะดูจากยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือการจัดการปัญหาในองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ซึ่งจากข้อมูลและชื่อเสียงของศูนย์ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบของกลุ่ม 9 มทร.

การจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร ได้วางรูปแบบการดำเนินงานให้อยู่บนฐานข้อมูลพร้อมใช้ในระบบออนไลน์ และได้นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวดผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า ได้ใช้นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้งานผ่านระบบมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องทีดีมาก หาก มทร.ล้านนา หรือ หน่วยงานต่างๆ จะนำมาเป็นแบบอย่างปฏิบัติ

ประเด็นสนใจของการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ ผอ.ศูนย์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อที่อยู่ในระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนโยบายและแบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ที่ทางศูนย์ได้มีนโยบายให้เก็บรวมรวมข้อมูล หรือองค์ความรู้ไว้ในระบบออนไลน์ซึ่งสามารถค้นหาและสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาข้อมูลได้

งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดวงแข  สุขโข ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนครและทีมงานทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

การจัดการความรู้ใน มทร.พระนคร

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/การจัดการความรู้-ผอ.ดวงแขnew.pdf

11222225_1037893742918107_6544409128729136439_n 12109220_1037893896251425_5106352318901025338_n DSC_0216-1024x683

331 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*