คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ กพร

Screen Shot 2558-09-16 at 8.24.58 PM

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ กพร

โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

336 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*