โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger

กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger ที่พัฒนาโดยสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาบันฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 

 

391 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*