ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง ศึกษาดูงานสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_6619 IMG_6650 IMG_6653 IMG_6689

247 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*