วีดีทัศน์เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้
ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณจำนงค์ บุญมา ผู้จัดการสำนักบริหารการใช้ระบบ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการ โดยคุณนางสาวพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่
ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

373 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*