วีดีทัศน์พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 และ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

  • พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่าน ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานในครั้งนี้
  • การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง
    “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”
    โดยได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้

390 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*