ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถหลัก สมรรถทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การปฏิบัติงานของพนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งหากเราทราบหลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำหนดทิศทางในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี

 

คู่มือสมรรถหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือสมรรถหลัก คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน กพ

 

 

242 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*