Category Archives: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิค “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน”

    การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน   284 total views, no views today

284 total views, no views today

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger

กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger ที่พัฒนาโดยสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาบันฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 371 total views, no views today

371 total views, no views today

การประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 280 total views, no views today

280 total views, no views today

ปัญหาพนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรแก้ไขได้

พอดีได้เห็นบทความน่าสนใจจึงเอามาฝากครับ เพื่อที่จะได้เปิดใจให้กัน ประสบการณ์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมีหลากหลาย แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้กันแบบไหน ที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง การที่พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำงานนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรไม่เติบโตก้าวหน้า ซ้ำร้ายยังจะพาให้ถอยหลังลงคลองอีกต่างหาก หลายครั้งหลายคราที่ทัศนคติที่ไม่ดีเหล่านั้นเกิดจากตัวผู้บังคับบัญชานั่นเอง ที่มีการบริหารคนที่ไม่ถูกต้องนัก ก่อให้เกิดความคับข้องอยู่ในใจพนักงาน จนก่อตัวกลายเป็นทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้ไตร่ตรองดูให้ดีจะสามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่ก่อปัญหายิ่งใหญ่ตามมาในภายหลังได้ จงลบจุดเหล่านั้นออก แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่พนักงาน   458 total views, 1 views today

458 total views, 1 views today

“แม่โจ้ปัญญาอาสา” ตัวอย่าง KM แนวทางปฏิบัติที่ดีจากงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ผ่านมา (5-6 มีนาคม พ.ศ. 2559) ได้มีโอกาสไปเที่ยวงาน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งานนี้จัดระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) หลังจากจอดรถ เดินเข้าไปในงาน ก็พบนักศึกษากลุ่มเล็กๆ ประมาณ 3-4 คน หอบหิ้วขนต้นไม้ เดินเรียงตามกับไปแถวๆ สวนเราไป ทีแรกก็ไม่สนใจอะไร แต่พบเจอหลายกลุ่มเข้าก็ชักแปลกใจ งงอ่ะจิ เกิดคำถามขึ้นในใจทันที “เด็กๆ หนูขนต้นไม้ไปไหนกันจ๊ะ?” …   582 total views, no views today

582 total views, no views today

วีดีทัศน์เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คุณจำนงค์ บุญมา ผู้จัดการสำนักบริหารการใช้ระบบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ โดยคุณนางสาวพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 359 total views, no views today

359 total views, no views today

วีดีทัศน์พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 และ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่าน ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานในครั้งนี้ การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ 378 total views, no views today

378 total views, no views today