Author Archives: สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย”

กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย” ด้วยโปรแกรมต้นแบบ-โปรแกรมถ่ายรูปจากกล้องเว็บแคมส่งรูปด้วยอีเมล์ (K-Snap) โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว – KaewpanyaFanpage  # Flow chart K-Snap  # Result K-Snap                      320 total views, no views today

320 total views, no views today