KM RMUTL Menu
qr-web-rmutl-km Flag Counter

หน้าหลัก

bg_kblogger

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร

ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มทร. ล้านนา และเชิญคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์การของทุกเขตพื้นที่ร่วมประชุมผ่านห้องประชุมทางไกล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

E-Book แนวปฏิบัติที่ดี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2561

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018"

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018”

บทความแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2559

บทความแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2559

. . .

 

E-Book แนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 11

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 11

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9

. .

 

 

1,816 total views, 4 views today

ล่าสุด