Kblogger : sriprasert
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

sriprasert Kblogger

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

รู้ก่อนไห้ว??........"พระภูมิเจ้าที่"

รู้ก่อนไห้ว??........

 

                  ด้วยวันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นวันครบรอบวันสถาปนาของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยช่วงเช้ามีการเลี้ยงเจ้าที่ของหน่วยงาน โดยการเตรียมอุปกรณ์ในการเซ่นไหว้เจ้าที่เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและพนักงานที่เข้าร่วมในพิธี โดยต้องเตรียมชุดของเซ่นไหว้ ได้แก่ ธูปคนละ 9 ดอก เทียน 2 เล่ม เหล้าแดง 1 ขวด  ไก่ 1 ตัวและผลไม้ เช่น กล้วย ชมพู ส้ม เป็นต้น

" คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ "
นะโม ๓ จบ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติเทวา มะหิธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ 
อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง
โภชะนัง อุทะกัง วรัญขะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.

 บทสวดขอขมาเจ้าที่ "ให้จุดธูป 9 ดอกในการขอขมา ,, 

อิติ สุขะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปัฐวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

(กล่าว นะโม 3 จบ แล้วว่าบทสวดนี้ เป็นการขอโทษท่านหากเราทำไรผิดพลาดไป ท่านจะได้ไม่ลงโทษเรา และคุ้มครอง )

หลังจากนั้น

" คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ "
,,,,,, จุดธูป 1 ดอกเพื่อลาเครื่งเซ่น แล้วสามารถนำอาหารเหล่านั้นไปกินได้ เพื่อความเป็นศิริมงคล ,,,,
สะ สะ เสสัง มังคะลัง ภูมิ เทวานัง ยาจามิฯ (สำหรับลาคนเดียว ถ้าหลายคนก็ใช้คำว่า ยาจามะ )

โดยความหมายของเครื่องเซ่นได้แก่ 

ไก่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความขยันขันแข็งในหน้าที่การงาน 

ส้ม หมายถึง โชคดีมหามงคล ต้องเลือกส้มที่มีเปลือกมีสีส้มหรือสีเหลืองทอง เหตุที่ต้องเป็นส้มสีทองก็เพราะ สีทอง เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นส้มสายพันธุ์พิเศษอะไร ขอให้มีเปลือกสีส้มหรือสีเหลืองทองก็เป็นอันใช้ได้

กล้วย หมายถึง การเรียกโชคลาภเข้ามา และขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง หรือทำงานให้ง่าย ๆ เหมือนสุภาษิตที่ว่า ทำอะไรง่าย ๆ เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเป็นต้น

ชมพู่สีแดง รุ่งโรจน์ สิริมงคลเรียบเรียง จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีเกรียไกร ศรีประเสริฐ


ที่มา: หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

http://www.indraphong.com/

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: วัฒนธรรม/ประเพณี

 


Published: 2016-03-28 15:02:29
28 Mar 2016 15:02:29
426 | Last visitor: 2020-01-19 17:13:59
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน