Kblogger : TheLittleWolf

Kryon-The soul of the universe.

Kryon-The soul of the universe.

 

        ครายอ้อน คือ จิตวิญญาณชั้นสูง บางที่ก็เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณที่อยู่นอกพิภพ KRYON เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความถี่ทางจิตวิญญาณสูง เป็นพลังงานเข้มข้นที่ภายในเป็นจิตชนิดพิเศษที่มีวิวัฒนาการทางจิตที่สูงส่ง เป็นจิตบริสุทธิ์ที่เป็นอนุภาพเกิดจากสนามพลังงานในจักรวาลในระยะเวลาที่ไม่สามารถกำหนดได้ มีความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ซึ่งห่างไกลจากโลกมนุษย์ประมาณ 14ล้านปีแสง เดินทางข้ามจักรวาลข้ามมิติ เพื่อสื่อสารกับมนุษย์ มาตั้งแต่ยุคอาณาจักรแอตแลนติส จนถึงปัจจุบัน.   มนุษย์เป็นสิ่งเดียวในดาวเคราะห์โลกที่มีวิวัฒนาการสูงสุด น่าสนใจที่สุด และเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่ทำลายล้างโลกได้มากที่สุด ซึ่งการกระทำของมนุษย์โลกในด้านลบมีผลกระทบต่อจักรวาลและสรรพสิ่งในเอกภพ  KRYON สื่อสารกับมนุษย์มาเป็นเวลานานหลายพันปี เหมือนดั่งพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำโดยมนุษย์นั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการติดตั้งระบบเพื่อปรับสมองและคลื่นความคิด เปลี่ยนทัศนคติให้เป็นในทางที่ดีงาม ซึ่งในปัจจุบันในโลกมีผู้ที่สามารถติดต่อกับKRYONได้ประมาณ 7ล้านคนทั่วโลก. กายภาพองมนุษย์เป็นของโลก แต่จิตวิญญาณเป็นวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ เนื่องจาก dnaของมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปได้ว่า สายพันธุ์มนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาจากโลก Ms.Anna Hayes เขียนอธิบายจากในหนังสือ The Voyagers มีการค้นพบและพิสูจน์ว่า มนุษย์เป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างอย่างน้อย 7สายพันธุ์ ซึ่งเกิดทำให้อารยธรรมต่างๆของพวกเขาต่างกัน มีสีผิวแตกต่างกัน ในทุกวันนี้  .มนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากจิตวิญญาณในจักรวาล โลกคือส่วนหนึ่งของจักรวาล การที่เราเกิดมาในจักรวาลนี้เป็นวิวัฒนาการระดับ ควอนตัมที่เรียกว่า Quantum Consciouiness หรือ ควอนตัมจิตวิญญาณ เกิดการสั่นสะเทือนของอนุภาพที่มหาศาลอันได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน ในระดับอะตอม  ทำให้เกิดสนามพลังงานอันอนันต์ในยุคสร้างจักรวาลใหม่ๆ และนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็พบว่า ขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนชั้นสูงสุดก่อให้เกิดอนุภาคที่เล็กที่สุดในอะตอมหรือควากซ์ และในควากซ์มีอนุภาคที่สื่อสารกันได้ อนุภาคสองตัวที่สื่อสารกันได้เองโดยธรรมชาติที่อยู่ในควากส์ก็คือ จิต . จิตเป็นการกำเนิดในระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เรียกว่า ควอนตัมฟิสิกส์.  จิตที่วิวัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า จิตสำนึก เป็นควอนตัมจิวิญญาณทำให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณในระดับสูงยิ่งขึ้น คือ การกำเนิดมนุษย์.   ควากซ์มีคุณสมบัติเหมือนตัวรู้ โดยอนุภาคควอนตัมสองตัวที่ห่างกันสามมารถส่งข้อมูลถึงกันด้วยความเร็วยิ่งกว่าแสง การสั่นสะเทือนจากอนุภาคภายในของอะตอมหรือโมเลกุลทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน .  วิวัฒนาการจิตวิญญาณของมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นอมตะ เราไม่เคยตายจริง เราเวียนว่ายในสนามพลังแห่งนี้มานานแสนนานและโดยตลอด กว่า 20ล้านปีแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อให้เข้าสู่องค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณ ที่เรียกว่า ความรู้แจ้ง หรือ นิพพาน . ในความซับซ้อนของชาติภพมนุษย์หมุนวนทับซ้อนกันไปมาเกิดความสั่นสะเทือนจากพลังงานกรรม หรือ ผลแห่งการกระทำก่อให้เกิดภพชาติ จนจิตวิญญาณพัฒนามาจนถึงภพชาติปัจจุบัน เป็นการยืนยันถึงสัญญาณเดิม.  จิตวิญญาณแห่งนิรันดร คือ จิตวิญญาณแห่งความดีงาม แห่งความบริสุทธิ์ มีสติปัญญา มีความเป็นโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเคยเป็น จากจิตวิญญาณที่เคยมีอัตตา (EGO) ไปเป็นจิตวิญญาณในระดับพ้นจากตัวตน (Level of Spirituality) เมื่อพ้นจากตัวตน เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล.  การพัฒนาเคลื่อนจิตไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปสู่ระดับการพัฒนาของจิตที่เรียกว่า Super Mind หรือ Supreme Soul อันเป็นระดับของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้งไม่ติดอยู่กับความคิด กิเลส อารมณ์ ต่างๆ เป็นจิตแห่งการปล่อยวาง. ง่ายที่สุดในการเข้าถึง พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นรากฐานที่ทุกคนมีอยู่แล้วทั้งสิ้น.การทำสมาธิ ภาวนา หรือ การทำวิปัสสนา คือ การทำจิตให้เป็นจิตที่ผ่านการหล่อหลอม ผ่านการเรียนรู้และปลดปล่อย. มนุษย์มีวิวัฒนาการมามากมายมหาศาลวนเวียนอย่างน้อย 20ล้านปีต่อดวงวิญญาณ เราเคยเกิดและเคยตายมานับภพชาติไม่ถ้วน เราต้องวิวัฒนาการตอนเองจนกว่าจะหลุดพ้นไปจากความโง่เขลา ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ ความคิดเชิงลบ หรือ สิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้ตัวเรากลายเป็นคนที่ต่อต้านความดีงามในใจของเรา ซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของเรา.  เส้นทางแห่งการเดินทางของดวงจิตวิญญาณจะมีแสงสว่างปรากฏอยู่ตลอดเวลาและแสงสว่างนั้นเป็นอนันต์. ความตายเป็นเพียงเส้นทางใหม่หรือการก้าวเดินต่อไปในชีวิตของมนุษย์ เพื่อวิวัฒนาการมาก ก้าวผ่านเส้นแบ่งระหว่างดวงวิญญาณ ระหว่างชาติภพ ระหว่างชีวิตนี้ กับ ชีวิตต่อไปเพื่อให้พ้นจากอัตตา (ดร.เมล กิลล์  the meta secret ใช้ปรัชญาเฮอร์เมติกที่มีอยู่13บรรทัด จารึกอยู่ในคัมภีย์มรกต ผสานกับประสบการณ์หลังความตาย 19นาที กับกฏอื่นๆ). KRYON คือสนามพลังงานแม่เหล็กแห่งแรงสั่นสะเทือน แสงสว่าง ความรักความปรารถนาดี นั้นเอง. ต้นกำเนิด แห่งแสง แห่งสี แห่งคลื่น แห่งการสื่อสาร

ที่มา : http://www.mindpowercode.com/บทความ-showdetail-22061-57742-kryon_คืออะไร.html

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: การเรียนรู้

Tags: Kryon

 


Published: 2016-10-26 14:14:19
26 Oct 2016 14:14:19
1101 | Last visitor: 2020-07-15 06:01:29
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน