Kblogger : Rainbow

สูตรหุงข้าวกล้องให้หอม และนุ่มกว่าเดิม ด้วยน้ำมะนาว อ่านดูวิธีทำเลย!!

สูตรหุงข้าวกล้องให้หอม และนุ่มกว่าเดิม ด้วยน้ำมะนาว อ่านดูวิธีทำเลย!!

 

        ปัญหาข้าวกล้องแข็งแก้ได้ง่ายๆ ช่วยให้ข้าวกล้องหอมนุ่ม หุงขึ้นหม้อ ประหยัดเวลาแช่ข้าวก่อนหุง
             การจะหุงข้าวกล้องให้ออกมา สวย นิ่ม นั้น ต้องอาศัยการแช่น้ำก่อนนำไปหุง ซึ่งเสียเวลาและไม่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันที่ค่อนข้างเร่งรีบการหุงข้าวกล้องให้หอม นุ่ม โดยไม่ต้องแช่น้ำนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยมะนาว เพียง 1 ซีก เพียงบีบมะนาวลงไปในหม้อหุงข้าวสัก 1 ซีก จะช่วยให้ข้าวกล้องหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ ประหยัดเวลาในการแช่ข้าวก่อนหุง

 ที่มา ; หมอเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: ความรู้ทั่วไป

 


Published: 2016-08-08 13:27:14
08 Aug 2016 13:27:14
648 | Last visitor: 2020-08-09 04:53:30
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน