Kblogger : Rainbow

#วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู#

#วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู#

 

#วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู#

ปกติมะนาวจะออกดอกเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลจะแก่ประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้มะนาวจะขายได้ราคาถูก แต่ถ้าผลแก่ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งเป็นระยะที่ผลผลิตมะนาวมีน้อยจึงทำให้ขายมะนาวได้ราคาสูง มะนาวเริ่มจากออกดอกถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน

ถ้าต้องการให้มะนาวเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ให้นับย้อนหลังไป ๖ เดือน ได้มีผู้พยายามหาวิธีที่จะให้มะนาวออกนอกฤดูมีหลายวิธีเช่น
๑. ตัดปลายกิ่งหรือตัดแต่งกิ่งออกประมาณ ๑-๒ นิ้วทั้งต้น แล้วใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้ออกดอก
๒. รมควันต้นมะนาวเพื่อให้ใบร่วง แล้วแตกใบใหม่พร้อมกับให้ดอกตามมา
๓. ใช้น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนฉีดให้ใบร่วง
๔. ใช้ลวดเล็ก ๆ รัดโคนกิ่งใหญ่ เพื่อให้กิ่งมะนาวมีการสะสมอาหาร
๕. ปล่อยน้ำเข้าขังสัก ๓ วัน จึงปล่อยออก
๖. งดการให้น้ำเพื่อให้ใบเหี่ยว แล้วกลับมารดน้ำและใส่ปุ๋ยเคมีกระตุ้นให้ออกดอก
๗. ใช้ปุ๋ยยูเรีย ๕% โดยน้ำหนักละลายน้ำฉีดให้ใบไหม้และร่วง แล้วใส่ปุ๋ยเร่ง จะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีดังกล่าวก็สามารถทำให้มะนาวออกดอกได้ทั้งสิ้น แต่ไม่แนะนำให้ปฏิบัติเพราะจะทำให้ต้นมะนาวโทรมเร็วและบางต้นอาจถึงตายได้ง่าย ๆ

ดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีที่ได้ผลและต้นมะนาวจะไม่โทรมเร็วดังนี้
๑. ประมาณเดือนกันยายนใสปุ๋ยเคมีอัตราส่วน ๑:๓:๓ เช่น ปุ๋ยสูตร ๘-๒๔-๒๔ เป็นต้น เพื่อบำรุงให้ใบแก่เร็วขึ้น และเก็บสะสมไว้บำรุงดอกต่อไป
๒. ประมาณต้นเดือนตุลาคมงดการให้น้ำ เพื่อให้ต้นมะนาวสะสมอาหาร ทำหลังจากใส่ปุ๋ย ๑ เดือน
๓. ประมาณปลายเดือนตุลาคมให้น้ำเต็มที่หลังจากงดน้ำ ๑๕-๒๐ วัน
๔. ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากให้น้ำแล้วประมาณ ๗ วัน เริ่มออกดอก พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในช่วงให้ดอกอ่อน
๕. ปลายเดือนพฤศจิกายนดอกเริ่มบาน และติดผล พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในช่วงติดผลเล็ก ๆ
๖. ต้นเดือนธันวาคมใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน ๑:๑:๑ เช่นปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ เพื่อบำรุงให้ผลมีความสมบูรณ์ในขณะที่ผลมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด
๗. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็สามารถเลือกเป็นผลผลิตออกจำหน่ายได้ เมื่อผลมีอายุตั้งแต่ ๔ เดือนเป็นต้นไป
๘. หลังเก็บผลผลิตหมดแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม ทำการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ เพื่อบำรุงให้ต้นสมบูรณ์ต่อไป

จะเห็นได้ว่าวิธีนี้จะทำได้ในเขตที่ฝนทิ้งช่วงในเดือนตุลาคมเท่านั้น จึงจะได้ผลดี ถ้าหากฝนตกสม่ำเสมอตลอดไปจะทำให้ต้นมะนาวไม่มีการหยุดสะสมอาหารในเดือนตุลาคม ซึ่งจะไม่สามารถทำให้มะนาวออกดอกในเดือนพฤศจิกายนได้  ในช่วงออกดอกและติดผลเล็ก ๆ มักจะมีแมลงพวกเพลี้ยไฟและไรแดงระบาดมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันกำจัดแมลง เช่น เซวิน ฟอสซ์ เป็นต้น จะทำให้การติดผลดีและผิวสวยขายได้ราคาดี

ที่มา :บรรณานุกรม ทวีศักดิ์ ด้วงทอง ๒๕๓๐ เทคนิคการทำให้ไม้ผลบางชนิดออกผลนอกฤดู เกษตรยุคใหม่ ฟันนี่พับพลิชชิ่ง หน้า 25-30 https://www.google.co.th/search?q=การปลูกมะนาว&biw

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: อาชีพ

 


Published: 2016-07-25 10:46:01
25 Jul 2016 10:46:01
1278 | Last visitor: 2020-08-14 00:33:53
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน