Kblogger : Rainbow

วิธีแปลงเพศปลาหมอไทย

วิธีแปลงเพศปลาหมอไทย

 

วิธีแปลงเพศปลาหมอไทย

เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาส่วนมากไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน เพราะคิดว่าปลาหมอไทยโตช้า ถึงแม้ว่าตัวปลาหมอจะทนทานต่อโรค และดูแลง่ายกินก็ง่ายก็ตาม ทำให้ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกัน

วิธีการแปลงเพศปลาหมอ วิธีนี้ทำให้ปลาหมอตัวโตขายได้มีราคา ให้เริ่มจากเลือกสถานที่เลี้ยงปลาหมอไทย ลักษณะของดินควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย น้ำไม่รั่วซึมและสามารถเก็บกักน้ำได้ 4-6 เดือน พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติหรืออยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ในการเตรียมบ่อก่อนที่จะปล่อยลูกพันธุ์ปลาควรจะกำจัดวัชพืชรอบบ่อและกำจัด ศัตรูของลูกปลาใช้มุ้งอวนไนลอนสีฟ้ากั้นรอบบ่อ หว่านปูนขาวขณะดินชื้นในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ กรองน้ำเข้าบ่อเลี้ยง มีการทำสีน้ำโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติซึ่งควรเติมหัวเชื้อโรติเฟอร์และไรแดงลงในบ่อก่อน ที่จะปล่อยลูกปลา 3 วัน ตรวจสอบค่า pH น้ำให้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.5-8.5 (มีสภาพเป็นด่าง) และควรมีการถ่ายเทน้ำทุก 7-10 วัน ปลาหมอไทยแปลงเพศเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ใช้เวลาเลี้ยง 3 เดือน จะได้ปลาที่มีขนาดน้ำหนัก 100-150 กรัม สามารถเลี้ยงได้หนาแน่นในพื้นที่จำกัด (20-25 ตัวต่อตารางเมตร) จะให้ผลผลิตสูงถึง 3-4 ตันต่อไร่

จากนั้นก็เริ่มการแปลงเพศปลาหมอจากเพศผู้เป็นเพศเมีย หรือทำให้เป็นหมัน ทำได้โดยใช้ฮอร์โมน 17 a- methyltestosterone (17 MT) ในอัตรา 60 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม สำหรับการแปลงเพศปลาที่เลี้ยงในบ่อที่มีอาหารธรรมชาติสูง และใช้อัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนผสมอาหาร 40 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ในบ่อที่ไม่มีอาหารธรรมชาติหรือมีปริมาณอาหารธรรมชาติค่อนข้างต่ำ จากนั้นนำลูกปลาหมอที่ฟักเป็นตัวแล้ว อายุประมาณ 4 วัน ลงอนุบาลในกระชังขนาด 2x5x0.9 เมตร

ใส่ลูกปลาประมาณ 10,000 - 15,000 ตัวต่อบ่อ ให้อาหารผสมฮอร์โมน วันละ 5 ครั้ง โดยสัปดาห์แรกให้อาหาร 30% ของน้ำหนักตัว สัปดาห์ที่ 2 ให้อาหาร 20% ของน้ำหนักตัว และสัปดาห์ที่ 3 ให้อาหาร 15% ของน้ำหนักตัว ใช้เวลาในการให้อาหารผสมฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศประมาณ 21 วัน นำลูกปลาหมอที่แปลงเพศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปอนุบาลต่อในกระชังขนาด 5x8x0.9 เมตร ในอัตรา 30,000 ตัวต่อบ่อ โดยให้อาหารเม็ดโปรตีน 30% เป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร

 

วิธีทำให้ปลาหมอไทยตัวใหญ่
วัตถุดิบที่ต้องเตรียม 
- ยาคุมกำเนิดสำหรับคน 1 เม็ด 
- อาหารปลา 1 กิโลกรัม
วิธีการทำ 
- นำยาคุมกำเนิดสำหรับคนมาเป็นส่วนผสมในอาหารปลา เพียงแค่ใช้ยาคุมกำเนิด 1 เม็ดบดละลายน้ำแล้วนำไปคลุกเคล้ากับอาหารปลา 1 กิโลกรัม ผึ่งลมให้แห้งแล้วนำไปเลี้ยงปลาหมอตามปกติ 
ประโยชน์ 
- วิธีการนี้จะทำให้ปลาหมอไทยกินอาหารได้ดี 
- ปลาแข็งแรง ตัวใหญ่ ไม่เป็นโรค 
- ขายได้ราคาดี โดยที่ผ่านมาเคยขายปลาหมอไทยได้ 130-200 บาทต่อกิโลกรัม 
หมายเหตุ 
** ไม่ควรใช้กับปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เนื่องจากวิธีการนี้ปลาจะไม่ผสมพันธุ์ เป็นต้น

*ข้อดีของการแปลงเพศปลาหมอ คือ ปลาจะโตเร็ว ที่ ปลาตัวใหญ่ ได้น้ำหนักดี

ที่มา : รักบ้านเกิดดอดคอม , www.facebook.com/farmlandthai/

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: อาชีพและเศรษฐกิจ

Tags: อาชีพ

 


Published: 2016-11-22 16:13:53
22 Nov 2016 16:13:53
6842 | Last visitor: 2020-08-09 04:51:32
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน