หมู่บ้าน ร้องขี้ควาย

[ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ จ. เชียงใหม่ ]


สถานที่
ชื่อสถานที่ : สวนสุขภาพ
สวนสาธารณะ

lat: 18.852779445955452 long: 98.98235829405495 zoom: 19

ชื่อสถานที่ : บ้านพักท่าร้องขี้ควาย
สถานที่ท่องเที่ยว

lat: 18.8538382391565 long: 98.98122668266296 zoom: 18

ชื่อสถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(เลี้ยงจิ้งหรีด)
สถานที่สำคัญอื่นๆ

lat: 18.85234552054722 long: 98.98289208138306 zoom: 19

ชื่อสถานที่ : ลานธรรมพระพุทธรูปปางประทานพร
สถานที่ทางศาสนา

lat: 18.85229314271321 long: 98.98214121634322 zoom: 19

ชื่อสถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ฟาร์มกบ)
สถานที่สำคัญอื่นๆ

lat: 18.85232257967382 long: 98.98311173785414 zoom: 19

ชื่อสถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ฟาร์มไก่อินทรีย์)
สถานที่สำคัญอื่นๆ

lat: 18.852246409246217 long: 98.98266967642591 zoom: 20

ชื่อสถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอ

lat: 18.836013365297948 long: 98.9727509021759 zoom: 17

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลนครพิงค์
สถานพยาบาล

lat: 18.851700978766917 long: 98.96811604499817 zoom: 17

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าข่อยเหนือ
สถานพยาบาล

lat: 18.86933632759607 long: 98.98109535196645 zoom: 17

ชื่อสถานที่ : ค่ายมวยตำบลสันผีเสื้อ
สถานที่ท่องเที่ยว

lat: 18.851815008043634 long: 98.98176297542336 zoom: 19