หมู่บ้าน ห้วทุ่ง

[ อ.แม่ลาว ต.ดงมะดะ จ. เชียงราย ]


สถานที่
ชื่อสถานที่ : วัดมงคลนิมิตร
สถานที่ทางศาสนา

lat: 19.746711427984792 long: 99.68111447923737 zoom: 17

ชื่อสถานที่ : เทศบาลตำบลดงมะดะ
ที่ว่าการอำเภอ

lat: 19.747055 long: 99.6480064 zoom: 17

ชื่อสถานที่ : กาแฟสดดอยมะค่า
สถานที่ท่องเที่ยว

lat: 19.7270368 long: 99.678419 zoom: 1