โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัคร เพิ่มเติม

ตำแหน่งว่างจำนวน 64 ตำแหน่ง
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง
นักศึกษา จำนวน 46 ตำแหน่ง
ประชาชน จำนวน 10 ตำแหน่ง

28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564


ขยาย คลิก!
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)