โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อสอบถาม
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร : 053-266516 ต่อ 1044
Email : rmutlotou@gmail.com
เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou


Line : RL OTOU#1

https://line.me/ti/g2/h0LDseNRw3LajJq3I-a2Kw

2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)