โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)จังหวัด ตำบล
เชียงใหม่ ข่วงเปา / บ้านหลวง / ป่าป้อง / สำราญราษฎร์ / แม่คือ / แม่ฮ้อยเงิน / แม่โป่ง / สันทราย / แม่งอน / แม่สูน / โป่งน้ำร้อน / ทุ่งหลวง / เขื่อนผาก / แม่แวน / โหล่งขอด / บวกค้าง / ร้องวัวแดง / แช่ช้าง / แม่ปูคา / แม่แฝก / แม่แฝกใหม่ / ยุหว่า / ขัวมุง / ยางเนิ้ง / สันทราย / หนองผึ้ง / บ้านปง / สันผักหวาน / หนองแก๋ว / หารแก้ว / นาคอเรือ / ดอนเปา / บ้านกาด / ทาเหนือ / ช่างเคิ่ง / ปางหินฝน /
ลำพูน ก้อ /
ลำปาง ห้างฉัตร / บ้านเสด็จ / บ้านเอื้อม / บุญนาคพัฒนา / พิชัย /
แพร่ แม่ป้าก /
น่าน และ / บัวใหญ่ / ศรีษะเกษ /
เชียงราย ดอยงาม / สันกลาง / หัวง้ม / เมืองพาน / ป่าอ้อดอนชัย / ป่างิ้ว / เวียง / จอมหมอกแก้ว / ศรีถ้อย /
แม่ฮ่องสอน ป่าแป๋ /
กำแพงเพชร ลานดอกไม้ตก / เพชรชมภู / โกสัมพี /
ตาก ตากตก / ตากออก / เกาะตะเภา / รวมไทยพัฒนา / ป่ามะม่วง / หนองบัวเหนือ / ด่านแม่ละเมา /
สุโขทัย ตลิ่งชัน / วังน้ำขาว /
พิษณุโลก ท่าช้าง / บ้านกร่าง /
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)