**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ 4

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.

จำนวน 16 หน้า

ISBN 978-974-625-639-1

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ มะเขือเทศ ซึ่งเป็นพืชล้มลุกนิยมปลูกทั่วไป และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลาย

 

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ 4 เป็นมะเขือเทศพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศพื้นเมืองจากพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางและนำมาปลูกคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง

 

สารบัญ

ความสำคัญ

ประวัติการพัฒนาพันธุ์

การพัฒนาพันธุ์ในการปลูกแต่ละครั้ง

เมล็ดพันธุ์ 3 ลักษณะ ลักษณะประจำพันธุ์

การปลูกปฏิบัติดูแลรักษา

การตลาดและการจำหน่าย

แนวทางการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ

การปลูกดูแลรักษามะเขือเทศรับประทานผลสด (เบอร์ 4)---------