**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แตงกวาผลยาว เบอร์ 2 : แตงกวาผลยาว เบอร์ 2 พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.

จำนวน 16 หน้า

ISBN 978-974-625-580-6

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ แตงกวา ซึ่งเป็นพืชที่นิยมบริโภคในหมู่คนไทยในทุกระดับ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำรายได้ดีสำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาสามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดหรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดองสำหรับส่งจำหน่ายต่างประเทศ

 

แตงกวาผลยาว เบอร์ 2 เป็นพันธุ์แตงกวาผลยาว ที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แตงกวาที่รวบรวมสายพันธุ์จากหมู่บ้านต่างๆ มีผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงและต้านทานโรคมีความกรอบอายุเก็บเกี่ยวสั้นและสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาล

 

สารบัญ

ความสำคัญ

ลักษณะทั่วไปของพืช

ลักษณะการเจริญเติบโตของแตงกวาผลยาว เบอร์ 2

สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม

พื้นที่ปลูก

ความเป็นมาของการพัฒนาพันธุ์แตงกวาผลยาว เบอร์ 2

การปลูกแตงกวาผลยาว เบอร์ 2

ผังการปลูก