คลังหนังสือ


[267] [1386]

เมนู คลังความรู้

[18] [11]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒

[50] [40]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

[58] [66]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[16] [14]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

[72] [87]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[72] [860]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

[0] [0]

การจดสิทธิบัตร

[135] [654]

นักจัดการขยะชุมชน

[62] [361]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์

[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[112] [1252]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[267] [1386]

เมนู คลังความรู้


[18] [11]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒


[50] [40]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[58] [66]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[16] [14]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[72] [87]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[72] [860]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [0]

การจดสิทธิบัตร


[135] [654]

นักจัดการขยะชุมชน


[62] [361]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[112] [1252]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-898-2 (Print)
ISBN 978-974-625-899-9 (eBook)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000008434

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.