คลังหนังสือ


[272] [1389]

เมนู คลังความรู้

[20] [17]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒

[54] [43]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

[60] [71]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[24] [19]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

[75] [88]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[74] [863]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

[0] [0]

การจดสิทธิบัตร

[138] [684]

นักจัดการขยะชุมชน

[65] [363]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์

[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[114] [1262]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[272] [1389]

เมนู คลังความรู้


[20] [17]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒


[54] [43]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[60] [71]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[24] [19]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[75] [88]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[74] [863]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [0]

การจดสิทธิบัตร


[138] [684]

นักจัดการขยะชุมชน


[65] [363]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[114] [1262]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-898-2 (Print)
ISBN 978-974-625-899-9 (eBook)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000008595

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.