คลังหนังสือ


[458] [1860]

เมนู คลังความรู้

[27] [154]

เครื่องล้างผัก โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

[64] [215]

เครื่องสำอาง จากน้ำนมควาย

[130] [271]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก

[206] [221]

การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT

[315] [212]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก

[346] [333]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม

[183] [361]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัด

[106] [618]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

[0] [16]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ

[0] [16]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์

[161] [553]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน

[458] [1860]

เมนู คลังความรู้


[27] [154]

เครื่องล้างผัก โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว


[64] [215]

เครื่องสำอาง จากน้ำนมควาย


[130] [271]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก


[206] [221]

การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT


[315] [212]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก


[346] [333]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม


[183] [361]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัด


[106] [618]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์


[0] [16]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ


[0] [16]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์


[161] [553]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022915

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.