คลังหนังสือ


เร็วๆนี้
[48] [15]

เมนู คลังความรู้

เร็วๆนี้
[60] [50]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เร็วๆนี้
[65] [8]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด

เร็วๆนี้
[77] [10]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )

เร็วๆนี้
[62] [7]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

เร็วๆนี้
[69] [12]

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

เร็วๆนี้
[51] [7]

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ

เร็วๆนี้
[39] [12]

การปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-832-6 (Print)
ISBN 978-974-625-831-9 (Online)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

ISSN 978-974-625-832-6 (Print)
ISSN 978-974-625-831-9 (Online)

ISSN 978-974-625-832-6 (Print)
ISSN 978-974-625-831-9 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000000015

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.