คลังหนังสือ


[236] [811]

เมนู คลังความรู้

[24] [7]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

[30] [35]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[52] [55]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[51] [170]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

[0] [0]

การจดสิทธิบัตร

[106] [333]

นักจัดการขยะชุมชน

[41] [325]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์

[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[92] [653]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[0] [2]

เทคนิคการจัดการศึกษาด้วย STEM

[42] [58]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

[236] [811]

เมนู คลังความรู้


[24] [7]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[30] [35]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[52] [55]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[51] [170]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [0]

การจดสิทธิบัตร


[106] [333]

นักจัดการขยะชุมชน


[41] [325]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[92] [653]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


[0] [2]

เทคนิคการจัดการศึกษาด้วย STEM


[42] [58]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-892-0 (Print)
ISBN 978-974-625-891-3 (eBook)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000007058

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.