**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ค.– ส.ค. 61)

บทบรรณาธิการ

     เวลาผ่านไปรวดเร็ว วารสารแก้วปัญญาฉบับนี้ก็เข้าสู่ฉบับที่ 3 ของปี ซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลวันแม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้อ่านทุกท่านคงได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรสมเด็จพรันางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา และขอเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมน้อมจิต อธิษฐาน ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

     ซึ่งในห้วง ช่วงเวลา ของเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้ วารสารแก้วปัญญาในฐานะสื่อกลาง ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ถือโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องการเชิดชู “แม่” ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราแต่ละคน ด้วยการนำเสนอบทความ “ดอกไม้ของแม่” ในคอลัมน์ ซะป๊ะ สเปซ โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันแม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้อ่าน ให้ได้รู้ถึงความสำคัญและที่มาของวันแม่ในหลากหลายมุม อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกบุญคุณและยกย่องเชิดชู ผู้ที่ถูกเรียกว่า “แม่” นั่นเอง ซึ่งนอกจากนี้ในคอลัมน์อื่น ๆ ทีมงานวารสารแก้วปัญญา ก็ยังคงเสาะหาเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ดี ๆ  ต่าง ๆ จากนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในหลากหลายศาสตร์มานำเสนอและบริการความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่ผู้อ่าน อย่างเต็มอิ่มเช่นเคย

     สุดท้ายนี้ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ เราในฐานะลูกทุกคนอย่าลืม “บอกรักแม่กันทุกวันนะครับ” แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าวารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024418

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.