**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 61)

บทบรรณาธิการ

          เตรียมเข้าสู่เดือนเมษายน “ป๋าเวณี...ปี๋ใหม่เมือง” เดือนแรกแห่งการเปลี่ยนศักราชใหม่ของชาวล้านนาซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งความสุข ที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาอยู่รวมกัน เพื่อทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เล่นน้ำและดำหัว เพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพรัก

          วารสารแก้วปัญญา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ฉบับนี้ จึงถือฤกษ์แห่งการเริ่มต้นความสุข ของชาวล้านนาในการนำเสนอบทความต่าง ๆ ที่สอดรับกับเริ่มต้นศักราชใหม่ อาทิ การนำเสนอบทความ ของว่าที่อธิการบดีท่านใหม่ของชาวราชมงคลล้านนา ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ที่มาให้แนวคิด ทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย ในคอลัมน์เปิดมุมมองรวมถึงการนำเสนอบทความสาระน่ารู้ ในคอลัมน์เรื่องเล่าชาวล้านนา ที่ได้มาเล่าเรื่องศักราชใหม่ของสงกรานต์ล้านนา เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังมีคุณค่าไม่เสื่อมคลาย และต้อนรับการเปิดตัว 2 คอลัมน์ใหม่ประจำวารสาร นั้นคือ คอลัมน์ “ของมันต้องโชว์” ที่มุ่งเสนอผลงานด้านการวิจัยที่มีประโยชน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่มีเนื้อความสั้นกระชับเข้าใจได้ง่ายขึ้น และคอลัมน์ “ของมันต้องแชร์” ที่มุ่งแสดงภาพกิจกรรมบรรยากาศสวย ๆ ของการลงพื้นที่ทำงานในชุมชนต่าง  ๆของการบริการวิชาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในมุมมองต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้เห็น นอกเหนือจากนี้วารสารฉบับนี้ก็ยังคงมีเนื้อหาสาระอื่น ๆ ในคอลัมน์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ผู้อ่านได้ติดตามอีกมากมายเช่นเคย

          สุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวอำนวย อวยพร ให้ผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข สนุกสนาน ต้อนรับกับ “ป๋าเวณี...ปี๋ใหม่เมือง” ศักราชใหม่ของชาวล้านนาที่กำลังจะมาถึงอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วพบกันฉบับหน้า

 

บรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024416

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.