**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)
บทบรรณาธิการ: สำหรับวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ปี 8 (ฉบับที่ 1 ปี 2564) เล่มนี้ ก็ยังคงมีเนื้อหาให้แก่ผู้อ่านได้รับทราบ ได้ความรู้ อย่างมากมายเช่นเคยครับโดยในวารสารแก้วปัญญาฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการอยากขอนำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงภัยร้ายของฝุ่นควัน PM 2.5 เพราะว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราเต็มไปด้วยฝุ่นมลพิษ PM 2.5 โดยมีค่ามลภาวะทางอากาศสูงมากติดอันดับต้นๆ ของโลก ฝุ่น PM 2.5 หลายคนคงคุ้นชื่อ แต่ทราบหรือไม่ว่าฝุ่นมลพิษนี้ทำร้ายร่างกายเราอย่างไรบ้าง? วารสารแก้วปัญญาจึงจะมาพูดถึงเจ้าฝุ่น PM2.5 นี้คืออะไร มีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง และเราจะป้องกันได้อย่างไร ในคอลัมน์ งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : ในเรื่อง “ฝุ่นมัจจุราชเงียบฆ่าคน” มานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์ และความรู้ ในด้านนี้ได้แนะนำ นักวิจัย ที่วิจัยในเรื่องของฝุ่น บทความในคอลัมน์นักวิจัย:The Researcher “นักวิจัยฝุ่น : รองศาสตราจารย์ พานิช อินต๊ะ” รวมไปถึงยังมีบทความในคอลัมน์กล่าวถึงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ในคอลัมน์ ชุมชนเดินทาง : “บันทึกเรื่องราวการบริการชุมชน ว่าด้วยศักยภาพชุมชนกับการจัดการขยะในชุมชน” คอลัมน์ซะป๊ะ สเปซ : ในเรื่องเผาพลาสติก-โฟม…สร้างมลพิษ และอีกเรื่องในคอลัมน์นี้ จะมาบอกชนิดของประเภทและประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันสุขภาพ โดยให้เลือกการใช้งานให้ถูกต้องอีกด้วยนอกจากนี้ ยังคงมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น เปิดมุมมอง พูดถึงในมุมของ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน” ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา โดยวารสารแก้วปัญญา ในปีนี้ในคอลัมน์ เปิดมุมมอง จะเปิดมุมมองของตัวแทนศิษย์เก่า ของคณะต่างๆ เพื่อนำหลักแนวคิด ในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ และร่วมถึงบุคคลทั่วไป ได้เป็นแนวคิดไปปฏิบัติตาม หรือแบบอย่างได้ และจะลืมไปได้เลย ในปีนี้รัฐบาลได้มีประกาศ วันหยุดพิเศษ ประจำภาคขึ้นมาในปีแรก ทุกภาคจะมีวันหยุดประจำภาคในแต่ละวันไม่เหมือนกัน วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี จะเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 และทางศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมขึ้น เนื่องในวันหยุดนี้ กิจกรรม “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที” ซึ่งพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปไหว้พระธาตุ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทาง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้เขียนเรื่องเล่า สาระความรู้ ในคอลัมน์ เรื่องเล่าชาวล้านนา และจะลืมมิได้เลยใน เล่มนี้จะมีคอลัมน์ใหม่เกิดขึ้น คือ คอลัมน์ “โครงการหลวงเพื่อชุมชน” จะเป็นเรื่องเล่า ในการทำกิจกรรม สาระองค์ความรู้ ในโครงการหลวงต่าง ๆ ในเล่มนี้จะมีบทความในเรื่อง “การบำบัดน้ำเสียจากระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟในสถานีโครงการหลวงแม่หลอด” ฝากติดตามในเล่มต่อๆไปด้วยนะครับ สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญาหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นแหล่งหนึ่งที่สร้างขุมปัญญาด้านงานบริการวิชาการแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการจากภาคการศึกษาสู่ภาคชุมชน สังคม ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไปครับ…แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ

วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000023646

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.