หลักเกณฑ์

การแจ้งความจำนง
1. ทำการดาวน์โหลดเอกสาร แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ
2. ทำการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งความจำนง และจัดส่งเอกสารกลับในเมนู "ส่งเอกสาร" หรือส่งกลับทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com

การส่งบทความ
1. เขียนบทความประมาณ 1-3 หน้าต่อเรื่อง ในโปรแกรม Microsoft Word และ จัดเก็บรูปภาพที่ต้องการนำเสนอในลักษณะไฟล์ที่มีความละเอียดลงในโฟลเดอร์
2. ทำการบีบอัดไฟล์ (ประกอบด้วยไฟล์บทความและไฟล์รูปภาพ) และทำการนำส่งในเมนู "ระบบส่งบทความ" หรือส่งทางอีเมลล์ rmutl.jrs@gmail.com

ผลการเผยแพร่
1. กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารรับรองการเขียนผลงานในวารสารแก้วปัญญา ตามอีเมลล์ที่ผู้เขียนได้ทำการระบุ
2. ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดวารสารแก้วปัญญาผ่านทางระบบ "คลังวารสาร" หรือสามารถร้องขอรูปเล่มวารสารแก้วปัญญาได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ส่งเอกสาร Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew


วารสารแก้วปัญญาเล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024407

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.