คลังวารสาร


[563] [339]

คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม

[0] [0]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

[23] [27]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

[173] [231]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

[312] [140]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

[350] [258]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

[210] [141]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

[563] [339]

คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม


[0] [0]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


[23] [27]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


[173] [231]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


[312] [140]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


[350] [258]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


[210] [141]

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1ลงทะเบียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ Click!
 
ระบบส่งหนังสือนำ เอกสาร Click! ระบบส่งบทความออนไลน์ Click! ระบบวารสารออนไลน์ Click!วิดีทัศน์การเข้าใช้งานระบบส่งบทความฯ Click!

คู่มือการเตรียมบทความ

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

     กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses


วารสารเล่มล่าสุด !! [2562]

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000003068

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.