ลงชื่อเข้าใช้ / Login

ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบบทความ


วีดีโอ คู่มือใช้งานระบบ

ตอนที่ 1 วิธีการสมัครเข้าใช้งาน คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ตอนที่ 2 วิธีการเข้าใช้งาน แก้ไขโปรไฟล์ คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ตอนที่ 3 วิธีการส่งบทความใหม่ ตรวจสอบสถานะบทความ คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ตอนที่ 4 วิธีการเข้าไปตรวจสอบและส่งบทความแก้ไข คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046166
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.