ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

คำค้นหา
จำนวนผู้เข้าร่วม

5690

จำนวนการดู

5059

จำนวนงานวิจัยภายใน/นอก

1066 / 0

จำนวนบทความภายใน/นอก

508 / 2

2020 ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CTTC RMUTL)